Sponsring

Ett fastighetsbolag i Ljusnandalen

Created with Sketch.

Att stötta den lokala barn och ungdomsidrotten är en hjärtefråga för oss. Samtliga av oss delägare är formad av idrottsrörelsen och stöttar med glädje de föreningar som varje dag gör ovärderliga insatser för våra barn och ungdomar i kommunen. Vill ni diskutera ett framtida samarbete? Tveka inte att kontakta oss!