Affärsidé

Ett fastighetsbolag i Ljusnandalen

Created with Sketch.

LD fastigheters affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter i attraktiva lägen med Ljusdals kommun som bas men på sikt även regionalt och nationellt. Bolagets tillväxt skall fortsätta genom förvärv av fastigheter med god ekonomi som ger oss möjlighet att investera i våra fastigheter!