Hållbar utveckling

Ett fastighetsbolag i Ljusnandalen

Created with Sketch.

Agenda 2030

Agenda 2030 handlar om vår framtid; en framtid som vi formar tillsammans. Agenda 2030 bygger på de tre dimensionerna social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Arbetet med Agenda 2030 bygger på att man från global och nationell nivå bryter ner målen till lokala mål. Vi vill genom våra fastigheter bidra till ett mer Hållbart Ljusdal. Som en naturlig del i detta arbete utvecklar vi kontinuerligt vårt arbete för effektivare energianvändning, hållbara materialval, minskad vattenanvändning, effektiv avfallshantering och som ett led i vår strävan för ett hållbart Ljusdal samarbetar vi uteslutande med lokala samarbetspartners.

Vad vi tror på

Vi tror att våra satsningar på miljömässig och social hållbarhet kommer leda till bättre affärer vilket i sin tur skapar ekonomisk hållbarhet. Vi ska ständigt utvärdera det vi gör utifrån miljöpåverkan och tillsammans med våra kunder, leverantörer och övriga intressenter verka för ett uthålligt samhälle genom hänsyn till människa och miljö.

LD fastigheter arbetar bland annat med:

  • Hållbara material i samband med renovering
  • Sociala kontrakt i samarbete med socialtjänsten i Ljusdal
  • Utvecklar förutsättningarna för att använda cykel som transportmedel med satsningar på cykelrum och trygga belysta placeringar av cykelställ
  • E-fakturor i första hand, pappersfakturor på hyresgästens begäran

Under utveckling:

  • Projekterar för solceller på aktuella fastigheter
  • Utreder effekten av snålspolande duschmunstycken och blandare
  • Sponsring av barn och ungdomsidrott i Ljusdals kommun
  • Införande av huskurage